امروز یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ و ساعت ۱۹:۲۲ دقیقه می باشد.
حکم سرپرستی دهیار روستای کرکوانه از جانب بخشدار مرکزی فیروزکوه صادر شد

حکم سرپرستی دهیار روستای کرکوانه از جانب بخشدار مرکزی فیروزکوه صادر شد

حکم سرپرستی دهیار روستای کرکوانه از جانب بخشدار مرکزی فیروزکوه صادر شد به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی،طی حکمی  از سوی بخشدار مرکزی حسین مومن آبادی  به عنوان  اولین دهیار روستای کرکوانه معرفی ...

دیدار بخشدار مرکزی با مهندس میرزایی نیکو نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی

دیدار بخشدار مرکزی با مهندس میرزایی نیکو نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی

دیدار بخشدار مرکزی با مهندس میرزایی نیکو نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی ...

بررسی مسائل و مشکلات روستای آتشان در بخشداری مرکزی فیروزکوه

بررسی مسائل و مشکلات روستای آتشان در بخشداری مرکزی فیروزکوه

بررسی مسائل و مشکلات روستای آتشان در بخشداری مرکزی فیروزکوه به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی ،نشستی در بخشداری مرکزی با ...

معرفی اولین دهیار زن دربخش مرکزی فیروزکوه

معرفی اولین دهیار زن دربخش مرکزی فیروزکوه

معرفی اولین دهیار زن دربخش مرکزی فیروزکوه به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی ،مهدیه صفایی به عنوان سرپرست دهیاری روستای سرخه ...

بررسی مسائل و مشکلات آب کشاورزان روستاهای مهاباد و جلیل آباد در بخشداری مرکزی فیروزکوه

بررسی مسائل و مشکلات آب کشاورزان روستاهای مهاباد و جلیل آباد در بخشداری مرکزی فیروزکوه

بررسی مسائل و مشکلات آب کشاورزان روستاهای مهاباد و جلیل آباد در بخشداری مرکزی فیروزکوه به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی،جلسه ...

  • پیوندها پیوندها پیوندها پیوندها پیوندها پیوندها پیوندها پیوندها پیوندها